Typy skel

Jednoduchá skla a izolační dvojskla

Proč právě naše skla? Odpověď je jednoduchá. Správným výběrem okenního skla můžete:

 • výrazně snížit náklady na vytápění
 • zajistit příjemné klima bytu i v blízkosti oken
 • chránit svůj dům před nevítanými návštěvníky
 • chránit se před úrazem v důsledku prasknutí skla
 • redukovat hluk v domě
 • zabránit nadměrnému ohřívání prostor bytu slunečními paprsky

Jednoduchá skla

Naše společnost nabízí tato jednoduchá skla.

 • protisluneční
 • ornamentní
 • sklo s ozdobnými mřížkami
 • vitráže

Izolační dvojskla

Izolační dvojskla jsou tvořena dvěma tabulemi plochého skla, jejichž vzdálenost je vymezována různě širokými distančními profily. Ohýbaný hliníkový distanční profil je naplněn vysoušecím prostředkem, který zabraňuje kondenzaci vodních par v meziskelní dutině. Celoobvodové spojení skla s ohýbaným hliníkovým distančním profilem je provedeno organickým, trvale plastickým tmelem, který působí jako bariéra proti pronikání vlhkosti do meziskelní dutiny. Vnější okraj izolačního skla je utěsněn trvale pružným tmelem s výbornými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi. Takto konstruovaná izolační dvojskla jsou odolná proti mechanickému namáhání - tlaku, nárazovému větru, vibracím. Aby izolační sklo mohlo plnit rozmanité funkce, kombinují se různé druhy plochého skla, čímž lze zajistit požadované vlastnosti tepelně izolační, protisluneční, zvukově izolační a bezpečnostní.

Izolační skla INTERM

Izolační dvojskla jsou tvořena dvěma tabulemi plochého skla, jejíž vzdálenost je vymezována různě širokými distančními profily. Ohýbaný hliníkový distanční profil je naplněn vysoušecím prostředkem, který zabraňuje kondenzaci vodních par v meziskelní dutině. Celoobvodové spojení skla s ohýbaným hliníkovým distančním profilem je provedeno organickým, trvale plastickým tmelem, který působí jako bariéra proti pronikání vlhkosti do meziskelní dutiny. Vnější okraj izolačního skla je utěsněn trvale pružným tmelem s výbornými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi. Takto konstruovaná izolační dvojskla jsou odolná proti mechanickému namáhání - tlaku, nárazovému větru, vibracím. Aby izolační sklo mohlo plnit rozmanité funkce, kombinují se různé druhy plochého skla, čímž lze zajistit požadované vlastnosti tepelně izolační, protisluneční, zvukově izolační a bezpečnostní.

SPRÁVNÝM VÝBĚREM OKENNÍHO SKLA MŮŽETE:

 • výrazně snížit náklady na vytápění
 • zajistit příjemné klima bytu i v blízkosti oken
 • chránit svůj dům před nevítanými návštěvníky
 • chránit se před úrazem v důsledku prasknutí skla
 • redukovat hluk v domě
 • zabránit nadměrnému ohřívání prostor bytu slunečními paprsky

K výrobě izolačních skel INTERM využívá naše společnost materiály předních světových výrobců, které splňují evropské normy ISO a DIN. Velká škála našich výrobků umožňuje zabezpečit všechny kladené nároky na skleněné výplně z hlediska jejich funkce a vzhledu. Naše výrobky mohou dát Vašemu domu jeho individuální charakter.
Naše výrobky jsou atestovány na deklarované technické parametry a splňují zákonem stanovený minimální standard pro novostavby a rekonstrukce budov, většinou však minimální hodnoty požadované normami výrazně překračují. Naše společnost je držitelem certifikátu v oboru výroby izolačních skel a kvalita všech výrobků je zajišťována prostřednictvím stálé a dokumentované kontroly dle přísných podnikových norem a dále kontrolami, které provádí jiné instituce.

INTERM Plus - skla se zvýšenou tepelnou izolací

Interm plus je vysoce hodnotné izolační dvojsklo nové generace splňující vysoké požadavky kladené na účinnou tepelnou izolaci. Únik tepla okny představuje u většiny domů největší část z  celkového úniku energie. Míru ztráty tepla, tedy tepelné propustnosti materiálu, vyjadřuje koeficient prostupu tepla U(k) . Čím nižší je jeho hodnota, tím větší je tepelná izolace. Starší izolační skla dosahovala hodnot Ug = 2.7 Wm-2K-1, dnešní standard se pohybuje v rozmezí 1,1 až 1,4 Wm-2K-1 . Tato hodnota se již blíží hodnotě, jakou má 30 cm silná zeď.
Nízkých hodnot součinitele „u“ je dosahováno používáním skel, na jejichž povrch je naneseno několik vrstev oxidů vzácných kovů. Vrstva způsobuje odraz tepelného záření zpět do místnosti. Pro zlepšení tepelně izolačních vlastností se vnitřní prostor dvojskla plní plynem s nízkou tepelnou vodivostí – argonem nebo kryptonem.

Další výhody:

 • snížení tvorby kondenzátu na vnitřní straně skla v zimních měsících
 • propouští o polovinu méně UV záření do interiéru ve srovnání se standardními skly a tím brání blednutí barev interiéru
 • omezuje přehřívání interiéru v létě ve srovnání se standardními skly

INTERM Ultra - skla se zvýšenou tep. izolací za použití skla Low E 1.0

Interm Ultra je v rámci běžných dvojskel momentálně nejvýkonnější izolační systém. Využívá relativní novinky na trhu plochých skel- skla Silverstar 1.0E s deklarovanou emisivitou 0,02. Toto ploché sklo je při své výrobě dvakrát pokovované, na rozdíl od skla Silverstar neutral 1.1 využívaného ve sklech Interm Plus. Sklo je barevně neutrální (bezbarvé)
Výsledkem je ve dvojskle v kombinaci se sklem float dosažený koeficient prostupu tepla Ug = 1,0 Wm-2K-1 dle DIN 526 19 při plnění meziskelního prostoru argonem, při plnění kryptonem dokonce 0,9 Wm-2K-1 . Lze jej doporučit pro náročné aplikace. Sklo má zároveň o 5% nižší solární faktor než Interm Plus , tedy 55%. To znamená, že propustí do interiéru 55% slunečního záření z celkového množství dopadajícího na zasklení. Přitom propustnost pro viditelné světlo se zhoršuje o cca 4%, na 75 % z celkového množství dopadajícího na venkovní stranu zasklení. Toto zhoršení spotřebitel prostým okem téměř nepozná.
Doporučujeme v případě volby tohoto zasklení použití „teplých“ distančních rámečků, které zlepšují parametr prostupu tepla v okrajových částech skla a zvyšují teplotu vnitřní strany dvojskla oproti dvojsklům s hliníkovými rámečky a tím jsou odolnější proti kondenzačnímu rosení skel.
Při použití skla INTERM Plus a i všech dalších typů izolačních skel vřele doporučujeme „teplé“ distanční rámečky, které zlepšují koeficient tepelné prostupnosti okna až o setinu a zejména zvyšují teplotu okrajových částí okenní výplně a tím maximálně zamezují tvorbě rosení.

INTERM Heat Mirror

Izolační skla Heat Mirror představují v dnešní době to nejlepší, co na trhu izolačních skel vůbec existuje. Vznik Heat Mirror je důsledkem vývoje amerického vojenského průmyslu, který měl ochránit posádky kosmických lodí před účinky škodlivého záření.
Jednotka izolačního skla Interm Heat Mirror je v podstatě dvojsklo, uvnitř kterého je napnuta fólie Heat Mirror. Výsledkem je třívrstvý systém se dvěma nezávislými komorami, který svými vlastnostmi převyšuje trojsklo a zachovává si hmotnost dvojskla. Fólie Heat Mirror je nositelkou unikátních vlastností výsledného dvojskla – je průhledná pro viditelné světlo, ale odráží tepelné a ultrafialové záření. V kombinaci s nízkoemisivním sklem s pokovením a při použití plynů s nízkou tepelnou vodivostí dosahuje vyjímečných hodnot koeficientu tepelné propustnosti k v rozmezí 0,5-0,8 Wm-2K-1 , což jsou hodnoty lepší ve srovnání s nejlepšími izolačními dvojskly klasickými. Izolační sklo Heat Mirror odráží tepelné záření zpět ke zdroji. Tento fakt v praxi znamená další pozoruhodnou schopnost- zabránit v létě přehřívání interiéru při zachování maximálního průchodu viditelného záření, není tedy nutné použití reflexního skla, které sice zabrání průchodu tepelné složky záření do interiéru, zároveň však ztmaví místnost omezením průchodu záření ve viditelné části spektra. Uvedené dvě vlastnosti skel Heat Mirror mají významný vliv na snížení nákladů na vytápění v zimě a na klimatizaci v létě.
 
Porovnání prostupu tepla u různého typu zasklení

 • Izolační sklo standard U = 2,8 Wm-2K-1 
 • Izolační dvojsklo INTERM Plus U = 1,1 Wm-2K-1 
 • Izolační dvojsklo INTERM Heat Mirror U = 0,6 Wm-2K-1


Další výhody zasklení INTERM Heat Mirror:

 • vyrovnání teploty v půdorysu místnosti u okna a v centru po celý rok
 • vysoká odolnost proti kondenzaci vodní páry na vnitřním skle v zimě
 • zvýšení zvukové izolace zlepšení růstu rostlin vlivem snížení kolísání teplot za sklem
 • nepropouští UV záření do místnosti, tedy zabraňuje blednutí barev v interiéru


Doporučené použití:

 • nízkoenergetické domy - značně omezí náklady na vytápění
 • muzea, knihovny, galerie, výlohy obchodů – chrání předměty a exponáty před škodlivým UV zářením
 • bazény- snížení možnosti vzniku kondenzátu na vnitřní straně zasklení
 • zimní zahrady – umožní celoroční užívání bez nutnosti topení nebo klimatizace
 • prosklené fasády- snižuje náklady na vytápění, klimatizaci, vyrovnává teplotu za sklem a tím zlepšuje pracovní a životní prostředí pro uživatele
 • zasklení šikmých ploch a střech – menší zhoršení tepelně izolačních vlastností v porovnání s klasickým, izolačním sklem

Vliv typu zasklení na teplotu vnitřního skla

 • Izolační dvojsklo INTERM Plus U = 1,1 Wm-2K-1 
 • Izolační dvojsklo INTERM Heat Mirror U = 0,6 Wm-2K-1

INTERM VSG – sklo bezpečnostní

Bezpečnostním sklem rozumíme sklo zajišťující pasivní nebo aktivní bezpečnost. Pasivní bezpečnost znamená ochranu člověka před zraněním způsobeným vlastním sklem, aktivní bezpečnost je schopnost skla ochránit člověka nebo jeho majetek před napadením resp. poškození případně krádeží.
Jaké jsou vlastnosti bezpečnostních skel?

Sklo laminátové - VSG, CONNEX
Laminované sklo se vyrábí plošným spojením dvou nebo více tabulí čirého skla s jednou nebo více vrstvami polyvinylbutyralové fólie, která se vyznačuje vysokou pevností, adhezí a elasticitou.
Dojde-li u těchto skel k rozbití, ulpí střepy na fólii, čímž se sníží nebo zcela vyloučí riziko zranění osob.

Další vlastnosti:

 • absorpce zvuku, používá se tedy i v případech zvýšených nároků na akustickou ochranu.
 • redukce UV záření prostupujícího do místností.


Použití:
V případech zvýšeného nebezpečí rozbití skla s možností úrazu, pro zasklení otvorů budov v případech, kdy je třeba chránit majetek před vloupáním, konstrukcí rastrových plášťů budov, interiérových stěn, přepážek s požadavkem pasivní bezpečnosti. Je také pravidlem používat VSG jako spodní (interierovou) tabuli v horizontálním nebo šikmém zasklení.

K výrobě izolačních skel INTERM se využívají materiály předních světových výrobců, které splňují evropské normy ISO a DIN. Velká škála výrobků umožňuje zabezpečit všechny kladené nároky na skleněné výplně z hlediska jejich funkce a vzhledu. Naše výrobky mohou dát vašemu domu jeho individuální charakter. Výrobky jsou atestovány na deklarované technické parametry a splňují zákonem stanovený minimální standard pro novostavby a rekonstrukce budov, většinou však minimální hodnoty požadované normami výrazně překračují. Výrobní společnost je držitelem certifikátu v oboru výroby izolačních skel a kvalita všech výrobků je zajišťována prostřednictvím stálé a dokumentované kontroly dle přísných podnikových norem a dále kontrolami, které provádějí jiné instituce.
Kvalita izolačních dvojskel je v rámci plnění podmínek certifikátu ISO, který vlastníme pravidelně firmou Apis kontrolována, abychom pro naše zákazníky zajistili bezproblémové výrobky.

Meziskelní mřížky

Meziskelní mřížky (Helima)
Tyto příčky jsou nabízeny v široké paletě barevných odstínů od bílé přes odstíny hnědé až po imitaci dřeva. Jsou dodávány ve čtyřech šířkách a to 8 mm, 18 mm, 26 mm a 45 mm. Příčky je možno použít jak do plastových, tak do dřevěných rámů.

Nalepovací mřížky (Duplex)
Příčky duplex se nalepují na povrch skla a  jsou použity v případech, kdy je nutné úplně zachovat vzhled okna rozděleného skutečnými příčkami.

Rámečky

Nabízíme plastový rámeček TGI, ocelový - FE a nerezový rámeček.

Došlo k zásadní změně v materiálech distančních rámečků. Dobře teplo vodicí hliník nahrazuje materiály s nižší tepelnou vodivostí. Nejlepších hodnot dosahují tzv. plastové rámečky, které  jsou vyrobeny ze speciální hmoty obohacené o skelná vlákna , jen o málo horší parametry mají rámečky nerezové, oba typy zlepšují hodnoty "U" v okraji skla a zvyšují vnitřní povrchovou teplotu. 

Mezi hlavní výhody nerezového distančního rámečku patří:

 • významné omezení rosení a namrzání okrajů izolačního dvojskla
 • významné snížení prostupu tepla v místě zapuštění izolačního dvojskla
 • snížení prostupu tepla celého izolačního dvojskla a tím celého výrobku
 • zvýšení povrchové teploty na vnitřní straně izolačního dvojskla